Welkom op Geldkoets.nl, onze leden ontvingen al € 14.949.50
Algemene voorwaarden en Privacy


       Aanmelden


1.0 - Door aanmelding bij het geldkoets.nl programma ga je akkoord met alle voorwaarden en         condities die hier worden genoemd.
1.1 - Geldkoets.nl mag, op ieder moment, wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden zonder         vooraf de leden te informeren.
1.2 - Van elke aanpassing worden de leden achteraf geïnformeerd via een e-mail naar het         emailadres, dat is opgegeven bij geldkoets.nl bij inschrijving.
1.3 - Ben je het niet eens met deze aanpassing(en) dan dient je account opgeheven te worden.
1.4 - Als je blijft deelnemen aan het geldkoets.nl programma, nadat wij je op de hoogte hebben         gesteld van enige aanpassing, zijn deze nieuwe voorwaarden bindend.

       Verantwoordelijkheid van de leden

2.0 - Je dient minstens 16 jaar oud te zijn voor deelname aan ons programma.
2.1 - Ons programma is open gesteld voor Nederlanders.
2.2 - Bij aanmelden dien je gebruik te maken van je eigen naam en email adres, je mag geen valse         identiteit aannemen.
2.3 - Je profiel dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
2.4 - Het is niet toegestaan je meer dan 1 keer aan te melden met verschillende email adressen.
2.5 - Wij staan dus per IP adres en per persoon 1 account toe!
2.6 - Als geldkoets.nl fraude constateert, wordt je account plus alle fake accounts direct verwijderd met verlies van alle saldi.
2.7 - Het is niet toegestaan je account te verkopen of weg te geven.
2.8 - Promotie voor geldkoets.nl in welke vorm dan ook, is middels SPAM niet toegestaan.

      Beperking van aansprakelijkheid

3.0 - geldkoets.nl is niet aansprakelijk voor verlies van saldi, of iedere andere directe, indirecte,         speciale, veronderstelde, incidentele of consequente schade, voortkomende uit, of verband houdende met, uw lidmaatschap bij het geldkoets.nl programma, ook al is geldkoets.nl op de hoogte gebracht van mogelijke schade. Derhalve beperkt de verantwoordelijkheid, die ontstaat onder deze overeenkomst. Dit zal nooit meer kunnen bedragen, dan het bedrag aan totale beloningen, die zijn betaald of betaalbaar zijn aan jou, krachtens deze overeenkomst. geldkoets.nl is niet aansprakelijk voor fouten en/of bugs in het verdiensysteem.


       Uitbetalingen

4.0 - Je wordt uitbetaald op een Nederlandse bankrekening.
4.1 - geldkoets.nl betaald uit vanaf een saldo van € 12,50.
4.2 - Uitbetalingen worden binnen 7 tot maximaal 45 werkdagen na aanvraag afgehandeld
4.3 - Geld verdiend door fraude en/of bugs in ons verdiensysteem wordt niet uitbetaald.
4.4 - Je wordt alleen uitbetaald als je profiel volledig en naar waarheid is ingevuld.
4.5 - Bankbetalingen worden alleen uitgevoerd als de rekeninghouder dezelfde naw gegevens heeft als in het profiel op geldkoets.nl
4.6 - Bij tegenvallende resultaten zijn wij gerechtigd met ons programma te stoppen, waarbij saldi         vanaf € 12,50 zullen worden uitbetaald, mits aan onze voorwaarden is voldaan.  

        Je privacy

5.0 - Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

        Het checken van betalingen.
        Het verzenden van e-mail berichten en nieuwsbrieven.
        Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen.
        Uw gegevens worden nimmer aan derden verstrekt of verkocht.

cashze.nl